Vedecký sekretár SAVfotoPhDr. Dušan Gálik, CSc. 

vedecký sekretár SAV

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 2 57510 180
E-mail: galik@up.upsav.sk